• Trädgårdsanläggning, planering, plattsättning, stödmurar m.m.
  • Mark- och anläggningsarbeten
  • Anläggning av husgrunder
  • Maskinpark för små och stora uppdrag
  • Vi innehar en samlad kompetens

Anläggningsarbete och markarbeten i Sydsverige


PAN ENT har arbetat med mark- och anläggningsarbeten i Sydsverige sedan starten 1994, grävning, schaktning med mera.

Vi är ett entreprenadföretag i Hästveda. Vi utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten åt såväl privatpersoner som företag och kommuner.

Ett urval av våra tjänster

Arbete med våtmarker, VA-arbeten, nyanläggning och underhåll av skogsvägar, schaktning och anläggning av husgrunder. Vi anlägger hästanläggningar, små som stora med totallösningar.

I företaget finns stort kunnande och en samlad kompetens inom en rad olika områden. Med ett brett kontaktnät kan vi även erbjuda våra kunder totallösningar.

PAN ENT AB

Kälkarp 1215
282 76 Hästveda

TELEFON

070-327 11 23

INSTAGRAM

@panent_ab

FACEBOOK

Pan Ent AB